Teoria przewagi komparatywnej

Dzięki wzrostowi nowoczesnej technologii handel międzynarodowy nadal kwitnie. Żeby zrozumieć świat handlu międzynarodowego trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że produkcja i import/eksport dóbr zależy od specyfiki danego kraju. Dobre wyjaśnienie skutków tego zjawiska daje teoria przewagi komparatywnej.

Powodzenie na rynkach międzynarodowych jest korzystne z perspektywy zarówno pojedynczych firm, jak i całego kraju. Rozwój międzynarodowy może przynieść wiele korzyści, w tym potencjalne możliwości ekspansji rynkowej, niższe koszty i zwiększoną bazę klientów, a co najważniejsze – większe zyski.Międzynarodowe strategie biznesowe muszą równoważyć lokalną reakcję i globalną integrację. Jest wiele czynników, które decydują o tym, czy dany podmiot poradzi sobie na konkurencyjnym, międzynarodowym rynku.

W teoriach handlu międzynarodowego przewaga komparatywna jest ważnym pojęciem wyjaśniającym strukturę handlu. Teoria przewagi komparatywnej mówi, że aby uzyskać przewagę handlową, kraj powinien specjalizować się w produktach lub usługach, które może dostarczać wydajniej niż inne kraje np. ze względu na rozliczne uwarunkowania, takie jak wpływ klimatu czy rodzaj gleby w danym kraju.

Dostępność zasobów w danym kraju stanowi kolejne źródło przewagi komparatywnej dla krajów, które niekoniecznie posiadają zaawansowaną technologię i zasoby materialne. Pojęcie należy do dziedziny ekonomii normatywnej i stwierdza, że ​​kraj odniesie korzyści, jeśli będzie specjalizował się w produkcji towarów, których produkcja jest intensywna w jego obfitych zasobach. Umiejętności ludzkie można również uznać za zasób. Kraje, które posiadają wykwalifikowaną siłę roboczą mają większą szansę zaistnienia na międzynarodowym rynku.

Teoria przewagi komparatywnej analizuje poszczególną sytuację określonego kraju i stara się opisać, dlaczego produkcja określonych dóbr będzie tam korzystna niż produkcja innych. Sugeruje, że handel jest grą o sumie dodatniej, w której wszystkie uczestniczące kraje osiągają korzyści ekonomiczne.

Teoria przewagi komparatywnej daje nam wartościowe narzędzia dla zrozumienia otaczającej nas rzeczywistości. Wyjaśnia, dlaczego Stany Zjednoczone produkują komputery, Arabia Saudyjska wydobywa ropę z ziemi, a Indonezja produkuje buty sportowe. Posiadanie odpowiednich zasobów jest kluczowe, jeśli chce się skutecznie wejść na rynek światowy.

One Comment on “Teoria przewagi komparatywnej”

  1. Aby zacząć prowadzić firmę produkcyjną / handlową przede wszystkim należy mieć wiedzę na temat dóbr które chcemy sprzedawać. W tym pomoże nam przewaga komparatywna. Nie możemy np. w Polsce być producentem kawy, ale możemy wytwarzać spokojnie np. olej rzepakowy.

Komentarze wyłączone.