Globalizacja gospodarcza – globalne łańcuchy wartości.

Globalizacja w ogromnym stopniu przyczyniła się do modelu światowej produkcji. W ogromnym stopniu odmieniło to nasze gospodarki. Szczególnie ważne okazało się podstanie globalnych łańcuchów dostaw.

Globalizacja gospodarcza obejmuje handel, przepływy kapitału i przepływ siły roboczej, a ważnym elementem tego procesu jest globalizacja produkcji, która rozkwitła w ostatnich dekadach. Globalizacja produkcji odnosi się do pozyskiwania towarów i usług z lokalizacji na całym świecie w celu wykorzystania krajowych różnic w kosztach i jakości czynników produkcji, takich jak ziemia, praca i kapitał.

Obecny system produkcji i dostaw, nazywany też globalnym łańcuchem wartości, wpływa na kształt ekonomii politycznej. Nie możemy już dziś mówić o odrębności gospodarek narodowych. Świat stał się globalną taśmą produkcyjną – regiony dzielą się poszczególnymi elementami produkcji. W dużym stopniu zmieniło to także świat pracy. Globalne łańcuchy wartości odnoszą się do międzynarodowego podziału produkcji, zjawiska polegającego na podziale produkcji na czynności i zadania realizowane w różnych krajach. Umożliwiają innowacje i rozpowszechnianie towarów i technik środowiskowych. Łańcuchy wartości pomagają zwiększyć wydajność firmy, dzięki czemu firma może dostarczać największą wartość przy możliwie najniższych kosztach.

Jednym z efektów globalizacji jest to, że promuje i zwiększa interakcje między różnymi regionami i populacjami na całym świecie. Globalne łańcuchy wartości są dobrodziejstwem dla krajów rozwijających się, ponieważ ułatwiają tym krajom dywersyfikację z produktów podstawowych na produkcję i usługi. Geografia, stabilność polityczna, liberalna polityka handlowa (deregulacje), napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych i krajowy potencjał przemysłowy są bardzo ważne w określaniu udziału w globalnych łańcuchach wartości.

Globalizacja to słowo używane do opisania rosnącej współzależności światowych gospodarek, spowodowanej handlem towarami i usługami, technologią oraz przepływami inwestycji, ludzi i informacji, które przekraczają granice narodowe. W ogromnym stopniu zmieniła nasze życia. Taki kształt produkcji ułatwia nam udział w gospodarce światowej. Możemy bez przeszkód nabywać towary z najdalszych zakątków świata. Globalne łańcuchy wartości wprowadziły zupełnie nową jakość do produkcji.

One Comment on “Globalizacja gospodarcza – globalne łańcuchy wartości.”

  1. Świat stał się kosmopolityczny, firmy lokują swoje siedziby na całym świecie, kapitał przepływa przez kraje gdzie okazuje się to rentowne, są odpowiednie zasoby ludzkie, odpowiednia infrastruktura.

Komentarze wyłączone.